เผยแพร่แล้ว: 2024-04-28

Battery Performance Measurement System for Solar Cells Displayed Using a Web Application

ณภัทร ภัทรปรัชญา, ปนัดดา วงศ์ษา, ชาญวิทย์ มุสิกะ, ชนาเนตร อรรถยุกติ, ศรีสุดา สรนันต์ศรี, สถิระ ชัยชนะกลาง

Chatbot for Rajamangala University of Technology Krungthep Student Loan

พรปวีณ์ เชื้อสถาปนศิริ, พลวัต ปู่แตงอ่อน, มนรดา ศิริมงคล, ศรีสุดา สรนันต์ศรี, ธวัชชัย สารวงษ์

Digital Public Relation with Media Innovation and Technology for Digital Media and Mass Communication Technology Division

พรจิรา ทองสุขมาก, สุวนันท์ ภูโคกกรวด, เกรียงไกร พละสนธิ

Shop Public Relations System in the Cafeteria on Android Operating System

ฐิติวรรณ เชื้อบัณฑิต, สุทธิพงศ์ บุญมาชาติ, ศรีสุดา สรนันต์ศรี, ชนาเนตร อรรถยุกติ, ชาญวิทย์ มุสิกะ, สถิระ ชัยชนะกลาง